O projekcie

Gmina Garbów realizuje projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbów Etap II i Etap IV”

W ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

OŚ PRIORYTETOWA VI: ŚRODOWISKO I CZYSTA ENERGIA

Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska

- Kat. I. Gospodarka wodno-ściekowa

 

Okres realizacji projektu: 2009-2013

Wartość projektu: 5 269 876,67 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 2 210 593,78 zł

 

Celem ogólnym przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich objętych oddziaływaniem projektu na terenie Gminy Garbów poprzez poprawę jakości środowiska i przeciwdziałanie jego degradacji za pomocą ograniczania zanieczyszczania wód i gleby.

Celami bezpośrednimi Projektu są:

Podwyższenie standardu życia na obszarze oddziaływania projektu;

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej terenów objętych oddziaływaniem projektu;

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców terenów objętych oddziaływaniem projektu;

Budowa II i IV etapu stanowi kontynuację budowy systemu kanalizacji w Garbowie (I etap został zakończony 2007 roku) oraz spójny jest z realizacją etapu III i ma na celu podniesienie standardu życia mieszkańców. 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatnościAkceptuję